Skoterkurs Lycksele – Start 20191117

Startar snöskoterutbildning i Lycksele LMK Asptjärnsvägen 30

Söndag 17/11-2019 09:00-16:00

Måndag 18/11-2019 18:00-21:00

Endast teoretisk. Prov samt uppkörning när snön kommer. Pris 2200:-
Anmälan lennart@utbildningarlulea.se
070668 78 96
www.utbildningarlulea.se

Välkomna

Lennart Forsberg