Hotell Källan Åmliden skoterutbildning 23/3-24/3

Teori fredagen den 23/3 18:00-21:00 samt lördag 24/3 kl 9-16. Uppkörning samt prov söndagen den 24/3. Hotell Källan Åmliden Begränsat antal platser. För mer information läs under...

Luleå Skoterutbildning 16/2-18/2

Skotersäsongen är här! Teori fredagen den 16/2 18:00-21:00 samt lördag 17/2 kl 9-16. Uppkörning samt prov söndagen den 18/2. Kronan H3 Begränsat antal platser. För mer information läs...

Åmliden Källan Hotell Skoterutbildning 9-10 februari

2018 Fredagen den 9/2 18:00-21:00 samt lördag 10/2 kl 9-15 2018. Uppkörning samt prov sker på lördagen efter utbildningen. Åmliden Källan Hotell Begränsat antal platser. För mer information läs...

Luleå Skoterutbildning 2-3 februari 2018

Skotersäsongen är här! Fredagen den 2/2 18:00-21:00 samt lördag 3/2 kl 9-15 2018. Uppkörning samt prov sker på lördagen efter utbildningen. Kronan H3 Begränsat antal platser. För mer information...